Fri12142018

LAST_UPDATE09:08:13 PM

Back You are here: Home Liên Hệ Thừa Thiên - Huế huy động mọi nguồn lực, cải thiện môi trường thu hút đầu tư

Thừa Thiên - Huế huy động mọi nguồn lực, cải thiện môi trường thu hút đầu tư

Kinh tế Huế - Năm 2013, tỉnh Thừa Thiên- Huế phấn đấu đạt mục tiêu thu hút từ 10- 15 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 300 triệu USD. Tỉnh đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, trong đó có việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ðến nay, đã có 66 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần hai tỷ USD đầu tư trên địa bàn tỉnh. Riêng năm tháng đầu năm nay, tỉnh hỗ trợ 10 nhà đầu tư nghiên cứu dự án với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 250 triệu USD. Hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng thu hút những dự án có quy mô đầu tư lớn và đa dạng trên các lĩnh vực công nghiệp, dệt may, du lịch, chế biến thực phẩm đồ uống... đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách địa phương.
hue24h

Thừa Thiên - Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phê duyệt các quy hoạch còn thiếu, hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh cải cách hành chính đối với công tác quản lý hoạt động FDI. Ðặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn vốn FDI. Các ban, ngành, địa phương cùng Ban quản lý các KCN tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các dự án treo, không đủ năng lực thực hiện, kết hợp đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước và nâng cao năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ; tập trung phát triển hạ tầng các KCN đồng bộ; đồng thời, tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Ban quản lý các KCN tỉnh và chính quyền, các ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Nguồn: nhandan.org.vn