Mon10222018

LAST_UPDATE09:08:13 PM

Back You are here: Home tag anh hùng lực lượng vũ trang

anh hùng lực lượng vũ trang

Created on Friday, 16 May 2014 / Tin tức Huế
Tags: tin tức huế, báo huế, sông hương, du lịch huế, cầu tràng tiền, hộ cựu chiện binh, anh hùng lực lượng vũ trang
... số 1 để xây dựng tượng đài cho mình và đặt tên đường phố cho mình. Đến tận lúc này, kế hoạch làm tượng đài của ông Hồ Xuân Mãn mới dừng lại. Đúng ngày 27/7/2013, gần 200 cựu chiến binh Phong Điền đã cùng ... [ +++ ]