Tue10232018

LAST_UPDATE09:08:13 PM

Back You are here: Home tag đất người huế

đất người huế

Created on Wednesday, 28 November 2012 / Đất - Người Huế
Tags: lịch sử huế, đất người huế, hue 24h
Lịch sử Huế - Trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế có vị trí khá quan trọng. Những phát hiện khảo cổ gần đây cho thấy, con người đã sinh sống trên ... [ +++ ]