Kinh tế Huế

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và chỉnh trang hạ tầng đô thị Huế


Năm 2021 TP. Huế tiếp tục đẩy nhanh các dự án đầu tư và chỉnh trang đô thị  

Phát biểu khai mạc hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Phan Thiên Định nhấn mạnh, năm 2020 diễn ra trong bối cảnh chung đầy khó khăn, thách thức với sự xuất hiện của dịch bệnh COVID – 19 và các đợt thiên tai liêp tiếp. Tuy nhiên, với sự đoàn kết và nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân TP. Huế đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT- XH) với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Năm 2020, hạ tầng đô thị Huế thay đổi rõ rệt với hiệu quả từ các dự án (DA) đầu tư chỉnh trang đô thị, công viên hai bờ sông Hương, di dời giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng bảo tồn và phát huy di sản Cố đô, di sản văn hóa Huế… Những kết quả đạt được tạo ra sự hứng khởi, tin tưởng và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong xã hội, trong và ngoài nước. Đây là tiền đề vô cùng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển KT- XH mạnh mẽ trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tờ trình báo cáo và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2021. Theo đó, năm 2020 – năm kết thúc nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm (2015 – 2020), TP. Huế có 6/14 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó nổi bật, như: thu ngân sách, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%, tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn quốc gia… góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Thành phố chủ động ứng phó hiệu quả với dịch bệnh và thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về doanh thu du lịch, thu nhập bình quân đầu người… không đạt do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai liên tiếp.

Khẩn trương thực hiện dự án hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ phục vụ công tác di dời dân cư khu vực I Kinh thành Huế

Về phương hướng phát triển KT-XH năm 2021, TP. Huế tiếp tục khai thác hiệu quả dịch vụ du lịch, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hoạt động khởi nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ các DA đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị kết hợp phương án, tầm nhìn phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn minh, thân thiện với môi trường khi mở rộng địa giới hành chính thành phố. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực đời sống, phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh cũng được chú trọng nhằm quyết tâm xây dựng TP. Huế đến năm 2025 trở thành đô thị “không có ma túy, trộm cướp và trẻ em thất học”. Con người Huế sống văn hóa, nhân ái và thân thiện trong một đô thị xanh, sạch, văn minh với chính quyền gần gũi, thương yêu nhân dân, phát triển kinh tế đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập phát triển.

Năm 2021, TP. Huế có 5 chương trình và 7 DA trọng điểm, các chỉ tiêu chủ yếu, như: thu nhập bình quân đầu người đạt 2.700 USD, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng 10%, doanh thu du lịch tăng 15%, hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 9.000 lao động…

Hội nghị thảo luận về Tờ trình Nghị quyết phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển, hình thành, hoàn thiện dịch vụ, du lịch về đêm, ẩm thực Huế; Tờ trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025… Ban chấp hành Đảng bộ thành phố dự kiến biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết, chương trình và quy chế của Thành ủy Huế (khóa XII), gồm Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2021; Nghị quyết về phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển, hình thành, hoàn thiện dịch vụ, du lịch về đêm, ẩm thực Huế; quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ TP. Huế khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi, bổ sung); chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2021…

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

 

Báo Thừa Thiên Huế Online

Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close